Midlertidig ændring på Esnords elektrikeruddannelse

Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) og Roskilde Tekniske Skole (RTS) har indgået en samarbejdsaftale om elektrikeruddannelsen. Aftalen betyder, at RTS i en tidsbegrænset periode fra 1. januar 2017 gennemfører hovedforløb 2 – 4 og udvalgte moduler på elektrikeruddannelsen for elever, som er optaget på Esnord, mens Esnord kun udbyder grundforløb 2 og hovedforløb 1.

Direktør Inge Prip udtaler følgende om aftalen "Vi mener, at det er uhyre vigtigt at fastholde både udbud og gennemførsel af elektrikeruddannelsen i Nordsjælland, så vi fortsat kan dække efterspørgslen på elektrikere. Men nogle gange er det nødvendigt med gennemgribende ændringer, for at skabe det fornødne grundlag for at nå målsætningerne".

Baggrunden for at samarbejdsaftalen med RTS, er skolens store udfordringer de seneste år med at rekruttere kompetente el-faglærere, hvilket har betydet vanskeligheder med at sikre udviklingen af elektrikeruddannelsens nye moduler, og gennemførelse af undervisning på det nødvendige høje faglige niveau.

Konkret betyder samarbejdsaftalen, at alle elever optaget på Esnord overføres til RTS efter hovedforløb 1. Elever, der har mere end 5 kvarters transport bliver tilbudt ophold på skolehjem. Esnord har også sikret, at virksomheder og elever, der ønsker overførsel til TEC efter hovedforløb 1, vil få mulighed herfor.

Aftalen med RTS indeholder også et samarbejde om genopbygningen af et stærkt fagligt miljø på elektrikeruddannelsen i Hillerød, samt et samarbejde om udviklingen af de nye hovedfagsmoduler, så Esnord hurtigst muligt – og senest i 2018 – kan udbyde og gennemføre hele elektrikeruddannelsen igen.

"Skolen har efter flere år med usikkerhed om skolens langsigtede gældsforpligtelser fået nogle fornuftige aftaler med vores realkreditinstitut og med ministeriet, som skolen har lånt penge hos i 2011 og 2012. Det betyder, at der nu er råderum til igen at investere i de fysiske rammer og i undervisningsfaciliteter. Derfor er det glædeligt at vi allerede i 2017 kan investere i nyt udstyr til elektrikeruddannelsen, så vi igen kan komme med i front." tilføjer Inge Prip.

Der er sendt breve til mestrenes e-bokse om aftalen, ligesom der har været afholdt et informationsmøde på skolen medio december.

Såfremt der er yderligere spørgsmål kan de rettes til direktør Inge Prip (inp@esnord.dk) eller uddannelsesleder Poul Sørensen (pso@esnord.dk). 

 Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev