Få en smagsprøve på gymnasielivet

Introdag:

Går du i 8. klasse, kan du besøge Esnords Tekniske gymnasium for en dag. Her vil du blive introduceret for gymnasiets fag, høre om HTX-uddannelsens opbygning og møde lærere og elever, der fortæller om livet på gymnasiet. Vi gennemfører intro-besøg i både Helsingør og Hillerød. Intro-besøgene vil typisk være i perioden januar-april.

Hillerød: 
Information om intro- og brobygningskurser 2017-2018

Helsingør: 
Information om introdage i skoleåret 2017-2018


Brobygning:

Går du i 10. klasse, er det obligatorisk for dig at deltage i et brobygningsforløb. På Esnord har du mulighed for at følge hverdagen på vore tekniske gymnasier, i både Helsingør og Hillerød. Her kan du vælge at få undervisning i 2, 3 eller 4 dage og blive undervist i de obligatoriske fag og blive præsenteret for de øvrige fag. Brobygningsholdene finder sted om efteråret.

Hillerød: 
Information om intro- og brobygningskurser 2017-2018

Helsingør: 
Information om brobygningskurser i skoleåret 2017-2018


Er du interesseret i at deltage i enten en introdag  eller på et brobygningshold over flere dage skal du, afhængig af hvilken kommune du bor i, enten kontakte din UU-vejleder på egen skole for tilmelding, eller tilmelde dig via Uno Ung.

Går du i 9. klasse kan du frivilligt tilmelde dig på et brobygningshold via din UU-vejleder. 

Brobygning

 

 

 

 

 

 

 

Adfærdsregler: Skolen har følgende værdier, som du forventes at respektere: Vi regner med at du er nysgerrig på vores fag, og at du er indstillet i at deltage aktivt i det program der er tilrettelagt. Respektfuld adfærd og tone overfor undervisere og holdkammerater er en grundforudsætning.Læs mere


Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev