Er du i tvivl om valg af studieretning eller valgfag – eller trænger du måske bare til en snak?

Som elev på HTX har du altid mulighed for at tale med en af skolens studievejledere. Og du kan være sikker på, at du ikke er den første, der har siddet i stolen over for studievejlederen, for mange elever har på et tidspunkt i deres skoleforløb oplevet personlige eller skolemæssige udfordringer.

Studievejlederen har selvfølgelig tavshedspligt, så hvis du ikke ønsker det, kommer intet udenfor rummets fire vægge.

Du kan også tale med en studievejleder, hvis du mangler hjælp til læsningen, eller hvis du ikke er en haj til eksamen og gerne vil overvinde nervøsitet og præsentere bedre.

Det er også studievejledningen, du kan kontakte, hvis du har spørgsmål om uddannelsen, inden du tager et valg om dit fremtid.

Studievejledning i Helsingør

På HTX er studievejlederen Niels Rohlin Madsen, som du kan kontakte på nrm@esnord.dk eller via Lectio.

Studievejledning i Hillerød

Studievejledningen på Carlsbergvej i Hillerød træffes på tlf. 9133 0273. Du er også velkommen at sende en mail til studievejlederne:

Karen Kongsted (KK), kk@esnord.dk                   
Karen Munk Jensen (KMU), kmu@esnord.dk                    
Christian Obel (COB), cob@esnord.dk
Rune Røboe Lauridsen (RRL), rrl@esnord.dk

Studievejlederne kan træffes både personligt og pr. telefon på følgende tidspunkter, se link.

 


Vejledning til valg af videregående uddannelse 

HTX er en gymnasial uddannelse, som generelt giver adgang til at søge ind på de videregående uddannelser.

Universitetsuddannelser
HTX giver normalt direkte adgang til bachelor- og masteruddannelser inden for følgende områder: naturvidenskab, erhvervsøkonomi, IT-uddannelser, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teknisk videnskab.

Humanistiske universitetsuddannelser (sprog, historie mv.) kræver gymnasial supplering, omfanget er afhængigt af de valgfag, som er taget.

Professionsbacheloruddannelser
HTX giver normalt direkte adgang til alle professionsbacheloruddannelser.

Erhvervsakademiuddannelser
HTX giver normalt direkte adgang til alle erhvervsakademiuddannelser

Som det er tilfældet med de øvrige gymnasiale uddannelser, skal du være opmærksom på, at de fag og niveauer, du vælger, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du direkte kan optages på. Hvis du skulle mangle fag eller niveauer, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering. Læs mere på fx uddannelsesguiden (ug.dk).


Studievalg København

Hvis du er i tvivl om, hvordan din fremtid skal se ud efter gymnasiet, kan Studievalg København hjælpe med vejledning.

Studievalg Københavns vejledere guider dig, hvis du har svært ved at få overblik over de mange uddannelser eller mangler idéer til at komme i gang med dit studievalg. Det kan også være, at du har for lave karakterer til at komme ind på din favorituddannelse, eller der er informationer om uddannelser, som du ikke kan finde frem til. 

Alle på HHX og HTX kommer i kontakt med en konsulent, fordi de ofte kommer ude i klasserne og fortæller. Vejlederen tilbyder også gruppevejledning, individuel vejledning og frivillige arrangementer om eksempelvis studier i udlandet. Konsulenten arbejder tæt sammen med studievejlederne på HHX og HTX. Læs mere om Studievalg København på https://www.ug.dk/studievalg

Individuel studievalgsvejledning på din skole

Du kan aftale en individuel samtalepå din skole med studievalgsvejlederen fra Studievalg.
Du booker tid på www.studievalg.dk/book og vælger enten "Elev på Esnord, Helsingør" eller "Elev på Esnord, Hillerød".

Du kan også kontakte den tilknyttede studievalgsvejleder via mail:

Marie Djurtoft (Hillerød), mail: madj@studievalg-kbh.dk

Sofie Wisborg (Helsingør), mail: sowi@studievalg-kbh.dk


Navigering gennem uddannelsesjunglen

Med Adgangskortet får du et godt værktøj til at navigere dig gennem udbuddet af uddannelserne, taget ud fra din uddannelsesbaggrund, fagsammensætning og interesser.Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev