Alle kurser
Vælg kategori

Personbefordring med bus

Periode: 22. maj 2017 - 5. juli 2017 Ledige pladser: 0
Periode: 7. august 2017 - 15. september 2017 Ledige pladser: 6
Periode: 6. november 2017 - 15. december 2017 Ledige pladser: 6

KursusstedErhvervsskolen Nordsjælland, Peder Oxes Alle 4, 3400 Hillerød
Varighed30 dage
Deltagerpris3240,00 kr.
Pris for ledige29332,50 kr. Udgiften betales af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Pris udenfor AMU-målgruppe29332,50 kr. Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.
UndervisningsformDagundervisning
Undervisningstid08:00-15:30
BeskrivelsePersonbefordring med bus
KontaktpersonHelle Johansen
Telefonnr4822 5306
Emailkursusadm@esnord.dk
Minimum antal deltagere10
Tillægspriser for holdet Egenbetaling for udstedelse af EU kvalifikationsbevis 210,00 kr.
Egenbetaling for lægeerlæring 400,00 kr.
Egenbetaling af prøvegebyr 1200,00 kr.
Navn:Personbefordring med bus
Skolefagkode:40531
Varighed:30,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:3240,00 kr.
Pris for ledige:29332,50 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:29332,50 kr.
Målgruppe:Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i rute eller turist trafik.
Formål:Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring.
Indhold:Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i Rigspolitiets undervisningsplan for køreuddannelse til denne kategori jf. bek. nr. 1599 af 22/12/2014.Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf Trafik- og Byggestyrelsens bek. nr.877 af 08/07/2015om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.
Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev