Alle kurser
Vælg kategori

Ernæringsassistent (pakke nr. 113)

Periode: 28. august 2017 - 6. oktober 2017 Ledige pladser: 10

KursusstedESNORD, Milnersvej 48, elevkantinen v/indgang A, 3400 Hillerød
Varighed30 dage
Deltagerpris3240,00 kr.
Pris for ledige18732,45 kr. Udgiften betales af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Pris udenfor AMU-målgruppe18732,45 kr. Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.
UndervisningsformDagundervisning
Undervisningstid08:00-15:30
BeskrivelseErnæringsassistent (pakke nr. 113)
KontaktpersonTine B. Riber
Telefonnr4822 5303
EmailKursusadm@esnord.dk
Minimum antal deltagere12
Navn:Kommunikation og konflikthåndtering - service
Skolefagkode:44853
Varighed:3,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:324,00 kr.
Pris for ledige:1825,10 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:1825,10 kr.
Målgruppe:Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.
Formål:Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde.
Indhold:Deltageren kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser. Endvidere kan deltageren anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v. Der ud over kan deltageren udvise forståelse for krisereaktioner.Endelig kan deltageren anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde.
Navn:Omlægning til økologisk madproduktion
Skolefagkode:47804
Varighed:3,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:324,00 kr.
Pris for ledige:1904,15 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:1904,15 kr.
Målgruppe:Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod faglærte og ikke-faglærte medarbejdere beskæftiget med madproduktion i storkøkkener, cafeer, kantiner eller lign. der medvirker ved omlægning til 60 % økologisk madproduktion.
Formål:Deltageren kan medvirke til at udnytte køkkenets potentiale til omlægning af kost, der er 60 % økologisk, og samtidig medvirke til forebyggelse af madspild. Deltageren kan medvirke til at understøtte køkkenets kommunikation overfor brugere i forbindelse med omlægning til økologisk og bæredygtig storkøkkendrift.
Indhold:Deltageren kan medvirke til at udnytte køkkenets nuværende potentiale og fysiske forhold med tilhørende køkkenudstyr ved omlægning til en madproduktion, der er 60 % økologi og samtidig lever op til brugernes forventninger om mad med smag. Deltageren kan ved indkøb anvende rette kanaler til at finde godkendte økologiske leverandører, der lever op til køkkenets krav til mængde, kvalitet og økonomi. Deltageren kan medvirke til at indføre nye arbejdsgange og lægge strategi for køkkenets måltidsplanlægning af økologisk og velsmagende mad til forskellige målgrupper, der forebygger madspild og samtidig giver mulighed for opbygning og anvendelse af et godt forråd. Deltageren kan medvirke ved forandringsprocessen og motivere kollegerne til samarbejde og arbejdet med omlægningen til bæredygtig og 60 % økologisk storkøkkendrift. Deltageren kan varetage køkkenets kommunikation overfor brugerne og andre relevante interessenter i forbindelse med omlægningen til økologisk og bæredygtig storkøkkendrift.
Navn:Prisberegning i den daglige madproduktion
Skolefagkode:46816
Varighed:2,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:216,00 kr.
Pris for ledige:1346,10 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:1346,10 kr.
Målgruppe:Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte) beskæftiget med økonomien bag madproduktion i institutionskøkkener, kantiner og catering.
Formål:Prisberegning i den daglige drift er til dig, der deltager i planlægningen af dagens produktion i køkken og kantine. Du får værktøjer til at beregne de vigtigste nøgletal til vurdering af økonomien i enkeltretter og buffeter, og til at kalkulere kostpris til fastsættelse af salgspris på retter og buffeter.
Indhold:Deltageren kan anvende skabeloner i regneark til udarbejdelse af kalkulationer på enkeltretter og buffeter og vurdere resultatet af disse. Deltageren kan beregne kostpris, brutto- og nettosalgspris samt dækningsbidrag på enkeltretter og buffeter inden for produktionskøkkenområdet. Deltageren kan i den daglige drift kalkulere kostprisen på enkeltretter og buffeter til fastsættelse af salgspris på baggrund af en given dækningsgrad. Deltageren kan vurdere en beregnet dækningsgrad i forhold til en kalkuleret dækningsgrad og hvordan en merproduktion påvirker det forventede overskud.
Navn:Reducering af madspild
Skolefagkode:47988
Varighed:2,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:216,00 kr.
Pris for ledige:1346,10 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:1346,10 kr.
Målgruppe:Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod medarbejdere beskæftiget med eller ønske om beskæftigelse med reducering af madspild i storkøkkener, cafeér, kantiner, daginstitutioner, restaurationskøkkener eller lignende.
Formål:Deltageren kan anvende data, der er indsamlet i køkkenet på egen arbejdsplads, til at arbejde med reducering af madspild. Deltageren lave konkrete planer for reducering af madspild for alle processer i hele produktions-flowet fra indkøb til afrydning i et storkøkken.
Indhold:Deltageren kan anvende aktuelle data fra egen arbejdsplads til at identificere og kategorisere madspild i et produktionskøkken. Deltageren kan udarbejde strategi og konkrete planer for reducering af madspild gennem alle arbejdsprocesser i en madproduktion, herunder bæredygtigt bortskaffelse af endeligt madspild. Deltageren kan facilitere og implementere alle processerne i reduceringen af madspildet for hele flowet fra indkøb til afrydning. Deltageren kan motivere medarbejderne i samarbejdet om at reducere madspildet i virksomheden.
Navn:Råvarens egenskaber i madhåndværket 1
Skolefagkode:48154
Varighed:2,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:216,00 kr.
Pris for ledige:1346,10 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:1346,10 kr.
Målgruppe:Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig specielt mod personale beskæftiget med produktion af mad til interne og eksterne brugere/kunder.
Formål:Uddannelsen indeholder metoder til klargøring og tilberedning af råvaren, der højner smagsoplevelsen. Der lægges vægt på at fremhæve råvarens sensoriske egenskaber samt at veksle mellem egnede tilberedningsmetoder, så maden kan varieres og være lige indbydende. Fokus er på madhåndværket i produktionen af mad til forskellige målgrupper. Uddannelsen gennemføres med en af flere specifikke råvaregrupper, der inden for samme råvaregruppe giver kompetencer til at kunne deltage i 48155 Råvarens egenskaber i madhåndværket 2.
Indhold:Deltageren kan udvælge råvarerne, der anvendes i produktions- og storkøkkener, ud fra råvarens egenskaber. Deltageren kan vurdere råvaren i forhold til kvalitet, sæson, økologi, opbevaring og næringsværdi. Deltageren kan klargøre og tilberede den enkelte råvare, så dens sensoriske egenskaber fremmes. Deltageren kan sammensætte passende råvarer, der kan højne og forfine smagsoplevelsen. Deltageren kan vurdere bedst egnede tilberedningsmetoder for råvaren, så maden fremstår indbydende. Deltageren kan veksle mellem bedst egnede tilberedningsmetoder, så retten kan varieres og tilpasses forskellige målgrupper. Uddannelsens kompetencer opnås for en af følgende råvaregrupper:1) Korn, kerner, nødder og stivelsesprodukter 2) Frugt 3)Grønt og svampe 4)Krydderurter, krydderier og microgrønt 5)Fjerkræ og æggeprodukter eller 6) Mælk, surmælksprodukter og oste.
Navn:Sensorisk anretning med værtskab
Skolefagkode:42817
Varighed:3,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:324,00 kr.
Pris for ledige:1904,15 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:1904,15 kr.
Målgruppe:Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte) beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener, kantiner og catering.
Formål:Deltageren kan anvende sensorisk analyse til kreativt at anrette et bredt sortiment af retter, så maden fremvises indbydende for forskellige målgrupper. Deltageren kan anvende anretningen og egen værtsrolle til at skabe en positiv måltidsstemning målrettet forskellige brugergrupper.
Indhold:Deltageren kan kreativt portionere og anrette et bredt sortiment af retter, så maden fremvises indbydende for forskellige målgrupper. Deltageren kan anvende forskellige råvarer, teknikker og serveringsformer til sensorisk at anrette tallerken, fade og buffet målrettet forskellige målgrupper. Deltageren kan anvende sensorisk analyse og vurdere værdien af anretning/pyntning som appetitvækker og /eller salgsparameter. Deltageren kan anrette under hensyntagen til hygiejne og egenkontrol. Deltageren kan anvende anretningen og egen værtsrolle til at skabe en positiv måltidsstemning målrettet forskellige brugergrupper.
Navn:Smagen i centrum
Skolefagkode:45874
Varighed:2,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:216,00 kr.
Pris for ledige:1346,10 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:1346,10 kr.
Målgruppe:Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte) beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener, kantiner og catering
Formål:Deltageren kan med grundlæggende viden om de fem grundsmage og bevidsthed om egen smagssans anvende praktisk metode til at foretage tilsmagning i relation til brugernes behov og forventninger samt inddrage tilsmagning til sammensætning og tilberedning af små og store måltider.
Indhold:Deltageren kan på baggrund af grundlæggende viden om de fem grundsmage blive bevidst om egen smagssans. Deltageren kan anvende en praktisk metode til at foretage tilsmagning samt anvende viden om grundsmage i relation til brugernes behov og forventninger. Deltageren kan inddrage viden om grundsmage og tilsmagning i forhold til sammensætning og tilberedning af små og store måltider.
Navn:Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener
Skolefagkode:42450
Varighed:10,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:1080,00 kr.
Pris for ledige:5810,50 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:5810,50 kr.
Målgruppe:Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener, restaurationskøkkener og lignende.
Formål:Deltageren kan efter uddannelsen anvende de mest almindelige grundtilberedningsmetoder i institutionskøkkener. Der undervises i grundlæggende ernæringslære, hygiejneregler samt håndtering af de mest almindelige levnedsmidler og anvendelse af elementært storkøkkenudstyr.
Indhold:Deltagerne har indsigt i grundlæggende ernæringslære med hovedvægt på sundheds- og energibegrebet med henblik på madfremstilling i institutionskøkkener. Deltagerne kan anvende de mest almindelige grundtilberedningsmetoder i institutionskøkkener og kantiner og kan arbejde med måltidfordeling og menuplanlægning. Deltagerne får indsigt i de mest anvendelige levnedsmidler med henblik på at kunne opbevare, håndtere og anrette/servere disse. Deltagerne kan efterleve grundlæggende hygiejneregler ved fremstilling af levnedsmidler. Deltagerne kan anvende det mest elementære storkøkkenudstyr og får indsigt i ressourceforbrug ved storkøkkenproduktion.
Navn:Økologi i den daglige madproduktion
Skolefagkode:47795
Varighed:3,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:324,00 kr.
Pris for ledige:1904,15 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:1904,15 kr.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod medarbejdere beskæftiget i institutionskøkkener med 60 % økologi i madproduktion.
Formål:Deltageren kan producere velsmagende måltider af årstidernes udbud af økologiske råvarer. Deltageren kan optimere produktions- og menuplanlægning af økologisk mad, så rammerne for økologi, ernæring og økonomi overholdes. Deltageren kan kreativt og innovativt optimere anvendelsen af økologiske råvarer, så køkkenets madspild minimeres.
Indhold:Deltageren kan anvende viden om årstidernes varierende udbud af friske økologiske råvarer til planlægning af måltider med 60 % økologi. Deltageren kan optimere planlægningen af økologisk mad og måltider, således at rammerne for ernæringsrigtige og økonomiske måltider overholdes. Deltageren kan menuplanlægge og producere velsmagende og æstetiske måltider, således maden lever op til den enkelte brugers tilfredshed. Deltageren kan kreativt og innovativt optimere anvendelsen af økologiske råvarer, således at køkkenets madspild minimeres.
Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev