Erhvervsskolen Nordsjællands egenkapital er positiv for første gang siden 2012

Esnords årsregnskab og ledelsesberetning for 2017 blev præsenteret for og godkendt af bestyrelsen på dens møde d. 22. marts 2018.

Særligt fokus var der på egenkapitalen som for 2017 er landet på 9,5 mio. kr., hvilket er en forbedring på 12,5 mio. kr. sammenlignet med 2016, hvor egenkapitalen var negativ med 3 mio. kr. Endvidere er det første gang siden 2012, at egenkapitalen er positiv. I 2012 var egenkapitalen på -69 mio. kr., hvilket ligeledes vidner om den stærke genopretning, som Esnord har gennemgået siden 2012. Derudover er det økonomiske resultat for 2017 bedre end forventet, idet overskuddet er på 4,6 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 4,3 mio. kr.

Bestyrelsen og Esnords revisor udtrykte i den forbindelse stor ros til Esnords ledelse og medarbejdere for det store stykke arbejde, der er blevet leveret, både det forgange år men også siden 2012, for at sikre dette regnskabsresultat for 2017.

Det er ikke kun det økonomiske resultat for 2017, som er stærkt. De opnåede faglige resultater i 2017 – såsom etableringen af tekniske erhvervsuddannelser på Campus Frederikssund, den kraftige søgning til Teknisk Gymnasium Hillerød, stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne i Hillerød samt antallet af præmierede praktikaftaler, der for fjerde år i træk overgår Undervisningsministeriets måltal – beretter tillige om et Esnord i udvikling.

Esnords årsrapport 2017, indeholdende årsregnskabet og ledelsesberetningen, offentliggøres efter dens indberetning til Undervisningsministeriet.Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev