I august 2017 åbner dørene for Campus Furesø. Her kan Furesøs unge vælge en erhvervsrettet 10. klasse, der rummer et grundforløb inden for det tekniske, merkantile eller social- og sundhedsfaglige område.

”En god faglig uddannelse kræver gode lære- og praktikpladser. I Furesø vil vi gerne samarbejde om at finde lærepladser så de unge kan få et godt og lærerigt praktikophold på nogle af kommunens mange spændende virksomheder. Derfor har vi lavet en partnerskabsaftale mellem kommune, erhvervsskoler og erhvervsliv, der skal bidrage til, at unge furesøborgere får en lokal lære- og praktikplads i forbindelse med deres erhvervsuddannelse”, fortæller Ole Bondo Christensen (A), borgmester i Furesø.

Med aftalen forpligter parterne sig til at skabe lære- og praktikpladser og uddannelsesaftaler til elever på Furesø Erhvervsuddannelser.. Bag aftalen står Furesø Kommune, TEC (Technical Education Copenhagen), Knord, Erhvervsskolen Nordsjælland, SOPU (Sundhed, omsorg og pædagogik), UU Sjælsø, Furesø Erhvervsforening og Furesø Industri.

 

 Aftale Furesoe



Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:



Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev