Elever og kursister

Ved strejke og/eller lockout opdateres Esnord hjemmeside løbende med information til elever og kursister. Se under sektionen Nyheder på forsiden.

Som udgangspunkt forventer Esnord at gennemføre al uddannelse på Erhvervsuddannelserne under hele konflikten. Elever på 10. klasse, grundforløb og hovedforløb skal derfor møde ind til sædvanligt skema.

For EUX elever gælder, at X-fagene må forventes aflyst. Alle erhvervsuddannelsesfag gennemføres som planlagt.

Kursister på brobygningsforløb møder ligeledes ind til sædvanligt skema under en eventuel strejke/lockout.

AMU-kursister skal holde sig orienteret på Esnord hjemmeside.

Der føres fravær som sædvanligt. Også ved transportmæssige besværligheder. Efter afslutning af evt. strejke/lockout tages stilling til, hvordan der handles på eventuel øgning af fravær. Der kan her være tale om individuelle handlinger/sanktioner ift. den enkelte elevs mulighed for transport.

Virksomheder og arbejdsgivere

For virksomheder med lærlinge på hovedforløb gælder, at lærlinge møder ind til planlagt skoleophold, og undervisningen gennemføres som planlagt.

For EUX-hovedforløb gælder, at X-fagene ikke gennemføres. Øvrige fag gennemføres som planlagt.

Virksomheder, der har kursister på AMU-kurser opfordres til at holde sig orienteret via Esnord hjemmeside, esnord.dk.Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev