1. marts var Esnord og NEXT med, da PensionDanmark underskrev en Partnerskabsaftale om lærlinge. Partnerskabet går ud på, at skolerne får lærlinge i praktik på store byggerier og at bygherren – i dette tilfælde Pension Danmark - er på forkant med manglen på faglærte, ved f.eks. at annoncere for at få flere unge til at tage en faglig uddannelse.

Alle erhvervsskolerne med bygge –og anlægsfag på Sjælland samarbejder systematisk om Praktikpladser på store byggerier. Partnerskabet med PensionDanmark er et nyt skridt til at forbedre lærlingenes muligheder for at få gode praktikpladser og vende udviklingen, så vi sammen sikrer fremtidens faglærte.

Et vigtigt indsatsområde, der på dagen blev bakket op af Region Hovedstaden, Region Sjælland og 3F. Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev