Nøgletal

Undervisningsministeriets Databank indeholder en række nøgletal om den enkelte uddannelsesinstitutions præstationer og resultater, som kan være med til at kvalificere den enkelte elevs valg af uddannelsesinstitution. Disse nøgletal udgøres af fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser, overgang til uddannelse 27 måneder efter fuldført gymnasial uddannelse samt gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform.

Herunder er disse nøgletal for Esnords vedkommende oplistet:

Gennemsnitlig studietid og fuldførelsesprocent (eksternt link).

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse (eksternt link). OBS: I dropboksen "Fra uddannelse" skal det vælges, om statistikken skal vises for hhx eller htx. Herefter klikkes der på "Vis rapport".

Gennemsnitskarakterer for studenterne 2017 (eksternt link). OBS: I dropboksen "Fagniveau" skal det vælges, om statistikken skal vises for A-, B- eller C-niveau fag eller Øvrige fag. Herefter klikkes der på "Vis rapport". 

Ønskes der adgang til nøgletal for andre uddannelsesinstitutioner henvises der til Undervisningsministeriets Databank.


Elevtrivselsundersøgelse

På de gymnasiale uddannelser gennemføres der fra 2018 en årlig elevtrivselsundersøgelse i november og december. Undersøgelsen bidrager til at afdække områder, hvor der er brug for en særlig indsats og opfølgning i forhold til elevenres faglige og sociale trivsel.

Elevtrivselsundersøgelse 2018


Opfølgningsplaner

Fra 2018 udarbejder Esnord hvert år, på baggrund af den årlige selvevaluering og elevtrivselsundersøgelse, en opfølgningsplan for de gymnasiale uddannelser. Opfølgningsplanen indeholder blandt andet en beskrivelse af de initiativer, der vil blive iværksat for at tage hånd om de ændringsbehov, som sevlevalueringen og elevtrivselsundersøgelsen har afdækket. Den første opfølgningsplan vil være udarbejdet i starten af 2019 og vil efterfølgende blive offentliggjort her på siden.


Fraværsstatistik

Som følge af Bekendtgørelsen om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser skal Esnord offentliggøre oplysninger om det samlede fravær i det foregående skoleår på de gymnasiale uddannelser. Dette fravær er angivet nedenfor:

Samlet fysisk fravær i skoleåret 2018/2019: 6,6 pct.

Samlet skriftligt fravær i skoleåret 2018/2019: 4,7 pct.

 Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev