Esnord er ledet af en partsstyret bestyrelse, hvilket vil sige, at arbejdsmarkedets parter udpeger medlemmer til bestyrelsen. Herudover udpeges et medlem til bestyrelsen af kommunalbestyrelserne i Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød. To elevrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter har ligeledes plads i bestyrelsen. Disse udpeges henholdsvis af og blandt Esnords elever og medarbejdere. Endelig selvsupplerer bestyrelsen sig med et medlem, alt efter hvilke kompetencer bestyrelsen mener at den mangler.

Bestyrelsens funktionsperiode er på fire år, hvorefter en ny bestyrelse udpeges. Den nuværende bestyrelse påbegyndte sin funktionsperiode den 1. maj 2018 og afslutter denne den 30. april 2022. 

Medlemmer af Esnords bestyrelse:

Jens-Olav Pedersen, formand Dansk El-forbund
Per Gotfredsen, næstformand Dansk Erhverv
Allan Thomsen Dansk Metal
Jesper Luja Thomsen Dansk Industri
Katja Munch Thorsen  KEA
Kim Simonsen HK
Kirsten Jensen Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Fredensborg Kommune
Lars Dyrstrøm TEKNIQ
Michael Gaardø Ewald Medarbejderrepræsentant (stemmeberettiget)
Mikkel Christensen Lund Medarbejderrepræsentant
Mikkel Hassum-Barkholt

Elevrepræsentant (stemmeberettiget)

Oskar Brandt Rubow Elevrepræsentant
Peter Bøgh 3F

Svend Pedersen

Dansk Byggeri


Læs mere


Kontakt
Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev