På Esnord får talentfulde idrætselever mulighed for at kombinere deres træning og konkurrenceaktivitet med en ungdomsuddannelse.

Vi giver specielle vilkår til to typer af eliteidrætsudøvere: TEAM DANMARK-elever og eliteidrætselever på kommunale ordninger.

Målet for begge typer idrætselever er at de kan dyrke deres sport på højt niveau samtidig med at de tager en ungdomsuddannelse. 

På Esnord sørger vi helt konkret for at tilpasse skemaer, eksamensterminer og andre aktiviteter til eliteidrætselevernes trænings- og konkurrenceskema, så det bliver muligt at forfølge både de sportslige og de uddannelsesmæssige mål.

Esnord samarbejder med nationale og lokale samarbejdspartnere indenfor idræt:

  • Team Danmark
  • Helsingør Eliteidrætsakademi (HEA)
  • Hillerødordningen


Læs mere


Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev