Hvad er skolepraktik?

Skolepraktikken er en erstatning for den uddannelsesaftale, du endnu ikke har fået. Du skal se skolepraktikken som en chance for at fortsætte din uddannelse, mens du søger praktikplads. 

Du bliver kun tilbudt plads i skolepraktikken én gang!

Hvis du ikke tager imod dette tilbud, vil du ikke kunne blive optaget i skolepraktik. Det er derfor vigtigt, at du reagerer på det brev, som du får fra skolen omkring skolepraktik. Husk altid at holde øje med digital post fra Esnord i e-boks eller på borger.dk.

I skolepraktikken er der tilknyttede faglærere, som sørger for at du når de mål, der er med praktikken, på samme måde som en mester ville gøre, hvis du havde en læreplads. Når du har indgået en aftale om skolepraktik, kan du i vores Skolepraktik-håndbog læse alt, hvad der er værd at vide om regler og vilkår for skolepraktik. 

Inden for flere fag, herunder hele bygge- og anlægsområdet, fremgår det af overenskomsten, at lærlingen skal anskaffe bestemt standardværktøj af rimelig stand. For elever i skolepraktik udleveres værktøjspakken af skolen, og afdrages af eleven på lempelige vilkår. Har du spørgsmål til dette er du velkommen til at kontakte skolen og/eller instruktøren inden for din uddannelse. Instruktøren kan oplyse hvad pakken helt konkret indeholder og en ca. pris.

Læs Esnords skolepraktik-håndbog (PDF)
Præsentation fra orienteringsmøder om skolepraktik

Hvad laver man i skolepraktik

Når du er i skolepraktik, arbejder du med de praktiske opgaver, som indgår i din uddannelse. Det foregår i korte perioder på skolen. En stor del af tiden er du hos en af de mange virksomheder, som vi arbejder sammen med. Her arbejder du også med de praktiske opgaver, som er en del af din uddannelse.

Vi håber, at du vil få et godt og udbytterigt uddannelsesforløb i skolepraktikken og ønsker dig held og lykke med at finde en praktikplads.

SKP-administrationen

SKP- administrationen er fysisk placeret på Milnersvej 48. Det er fx her du skal melde adresseændring, søge kørselsgodtgørelse og henvende dig hvis du skal have en uddannelsesaftale. Hvis du ikke ved, hvor du ellers skal henvende dig, så henvend dig i SKP-administrationen, som så vil forsøge at hjælpe dig bedst muligt.På Esnord har vi skolepraktik inden for følgende fag:
Praktikcentrets adresse
Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev