Praktikplads-AUB bliver administreret af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fra 1. januar 2018

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i august 2016 en aftale, der belønner arbejdsgivere, som uddanner elever fra erhvervsuddannelserne. En del af aftalen hedder Praktikplads-AUB og bliver administreret af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Hvert år i april får arbejdsgivere, der er omfattet af Praktikplads-AUB et mål for, hvor mange elever, de skal ansætte inden året er gået.

Arbejdsgivere, der overstiger deres mål for elever, kan få bonus. De arbejdsgivere, der ikke lever op til deres mål, skal betale et bidrag til Praktikplads-AUB.

Bemærk: Praktikplads-AUB påvirker ikke det ordinære AUB-bidrag, der fortsætter uændret.

Fordelsbonus

Virksomhederne kan få op til 5.000 kr. pr. helårselev fra fordelsuddannelserne. Fordelsbonus består af en fast pulje på 20 millioner, som bliver fordelt mellem de arbejdsgivere, der har ansat elever fra fordelsuddannelserne. Det endelig beløb vil stå på jeres årsopgørelse og indgår automatisk i næste opkrævning. Listen over fordelsuddannelser kan ændre sig fra år til år.Læs mere


Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev