Med uddannelsen til industrioperatør har du som ufaglært mulighed for at styrke dine faglige og menneskelige kompetencer frem til en faglært uddannelse.

I undervisningen lægger vi stor vægt på, at du opnår viden omkring en række relevante fagområder – men også at du får kendskab til mekanismer og værktøjer, så du kan begå dig og fungere i et arbejdsmiljø inden for industrien.

Du får et praktisk kendskab til maskinbetjening, og du får kendskab til maskinernes grundlæggende opbygning og drift.

Igennem hele uddannelsen til industrioperatør, bliver du løbende undervist i og udfører praktiske øvelser, der omhandler lean, og du skal udarbejde en værdistrømsanalyse i en virksomhed.

I så stor en udstrækning som muligt gennemfører vi undervisningen i form af tværfaglige projektarbejder og i grupper af tre til fire elever. Ved projekternes afslutning afleverer du en rapport, hvori du redegør for din egen planlægning, samarbejdet, beregninger osv.

IT-undervisningen starter med en grundlæggende gennemgang af tekstbehandling, regneark, tegning og præsentationsprogram. Herefter bruger vi IT i forbindelse med den øvrige undervisning, der hvor det er muligt.

Eksamen

1. skoleperiode (grundforløb) afsluttes med skriftlig eksamen på F-niveau.

2. skoleperiode (hovedforløb1) afsluttes med en mundtlig eksamen i engelsk.

3. skoleperiode (hovedforløb2) afsluttes med en skriftlig faglig prøve og en praktisk prøve (svendeprøve). Læs mere


Kontakt uddannelsen
Kontakt Kursuscentret
Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev