Forudsætninger
For at begynde på industrioperatøruddannelsen skal du først deltage i en realkompetencevurdering (RKV). Denne vurdering foretages af en faglærer på Esnord, og varer en dag. Klik her for at se datoer og tilmelding.

Derudover skal mindst et af nedenstående forudsætninger være opfyldt:

  • Afsluttet minimum 9. klasse med karakteren 02 i både dansk og matematik.
  • Taget industrioperatøruddannelsens grundforløb eller have godskrevet grundforløbet (meritvurdering) på baggrund af tidligere uddannelser, jobfunktioner og – erfaringer m.v. 
  • Indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Vejledende timetal på uddannelsen
Der planlægges med 32 undervisningstimer om ugen. Desuden påregnes 3 til 5 timer som ’åbent værksted’ eller IT-base­ret undervisning, der gennemføres enten hjemme eller på arbejdspladsen. 

Pris
For dig der har indgået en uddannelsesaftale er uddannelsen gratis.

Er du ledig og tilmelder dig uddannelsen via dit jobcenter, er det jobcentret der afholder omkostningerne. 

Transportgodtgørelse
Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.Kontakt uddannelsen
Kontakt Kursuscentret
Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev