Som noget nyt er Esnord blevet udvalgt som Team Danmark Uddannelsespartner fra 2016, så elitesportsudøvere også har mulighed for at tage en erhvervsuddannelse. Denne mulighed gælder også sportsudøvere der er tilknyttet Hillerødordningen eller Helsingør Elite Idrætsakademi (HEA).

Team Danmark ordningen

Vi tilrettelægger individuelle forløb for hver enkelt elev, der har en Team Danmark godkendelse. Hver enkelt elev får tildelt en mentor og en kontaktlærer, der hjælper eleven med at tilrettelægge skoleforløbet således at uddannelse og idræt hænger fornuftigt sammen.

Som Team Danmark-elev er der mulighed for at få tilpasset dit skema tilpasset så der tages højde for nødvendig trænings- og rejseaktivitet. I særligt tilfælde kan uddannelsen forlænges, men som udgangspunkt skal du opfylde de samme faglige krav og optagelsesregler som alle andre elever. Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev