Inden optagelse på grundforløb 2 skal alle ansøgere til en obligatorisk samtale. Samtalen gennemføres for at vurdere, hvorvidt du kan gennemføre den valgte erhvervsuddannelse.

På dagen vil du også få en præsentation af den uddannelse du har søgt ligesom skolens vejledning vil informere om en række praktiske ting herunder:

  • Specialpædagogisk støtte
  • SU
  • Ungdomskort

Samtale før start på Grundforløb 2

Skal du begynde på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2, og er du indkaldt til samtale, så vil vi gerne bede dig bekræfte din tilmelding ved at bruge formularen herunder.

 

 

Grundforløb 2 er en del af den erhvervsuddannelse, du har valgt.

Forløbet giver dig faglige og personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb.

Grundforløb 2 varer normalt 20 uger (½ år) og afsluttes med en grundforløbsprøve.

Der er endvidere prøve i et grundfag og eventuelt i certifikatundervisning.

Undervisningen består af:

  • Et uddannelsesspecifikt fag
  • Grundfag
  • Valgfag

Du skal starte i grundforløbets 2. del, hvis du begynder din uddannelse senere end i august måned året efter, at du er gået ud af 9. eller 10. klasse.

Efter udløbet af det år, hvor du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du også adgang til at starte direkte i grundforløbets 2. del.

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse, skal du mindst have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende prøve. Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev