Realkompetencevurdering (RKV)

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er for dig på 25 år eller mere, som vil tage en erhvervsuddannelse.

Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhængig af din eventuelle erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer.

Har du søgt om at få udarbejdet en RKV, så udfyld venligst nedenstående formular:

 

 

EUV1

For voksne med mindst to års relevant erhvervserfaring

Når du har mindst to års relevant erhvervserfaring, skal du ikke gennemføre grundforløbet. Du optages direkte på hovedforløbet og skal ikke gennemføre en grundforløbsprøve.

Hovedforløbet gennemfører du uden praktikuddannelse og skoleundervisningen i det standardiserede hovedforløb er som udgangspunkt mindst 10 % kortere end det tilsvarende hovedforløb på Erhvervsuddannelse for unge (EUD). Forløbet kan afkortes yderligere på baggrund af din realkompetencevurdering.

 

EUV2

For voksne med relevant erhvervserfaring eller med tidligere gennemført uddannelse

Når du har relevant erhvervserfaring på mindre end to års varighed eller har forudgående uddannelse, gennemføres erhvervsuddannelsen med:

  • Hele eller dele af grundforløbets 2. del
  • Det standardiserede hovedforløb
  • Praktikuddannelsen med en varighed på maksimalt to år.

 

EUV3

For voksne uden relevant erhvervsfaring eller forudgående uddannelse

Hvis du ikke har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, skal du gennemføre et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge (eud).

 

Sådan foregår en RKV

Det er uddannelsesstedet, der afklarer, vurderer og anerkender dine kompetencer.

Din RKV begynder med en samtale på skolen. Grundlaget er din egen dokumentation, som under forløbet kan suppleres med øvelser og cases, hvor dine kompetencer prøves. Skolen vil især se på:

  • Har du erhvervserfaring?
  • Er din erhvervserfaring relevant for den uddannelse, du vil tage?
  • Har du uddannelse – ud over grundskolen?

Derudover kan de erfaringer, du har erhvervet i din fritid, komme i betragtning, hvis de er relevante for den uddannelse, du søger ind på. Det kan fx være arbejde som frivillig i foreninger, klubber eller organisationer, skoleophold eller andet.Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev