Er du fyldt 25 år, og ønsker du at tage en erhvervsuddannelse, er der tilrettelagt et særligt forløb, der kaldes 'erhvervsuddannelse for voksne' (EUV). Forløbet tilrettelægges, så det bygger videre på den uddannelse og den joberfaring, du har i forvejen, og uddannelsen vil som regel være kortere end en erhvervsuddannelse for unge under 25 år.

Uddannelsesforløbet består af et grundforløb, der varer op til et halvt år (0-20 uger), og et hovedforløb, der varierer i længde fra uddannelse til uddannelse. Hovedforløbet veksler mellem praktik (på maksimum 2 år) og skoleophold. Inden du begynder din erhvervsuddannelse, skal du kontakte en vejleder og have vurderet dine kompetencer. 

Du søger om optagelse på EUV via hjemmesiden optagelse.dk


Voksenforløbet kan gennemføres på 3 forskellige måder. Det er din personlige baggrund, der afgør, hvordan du kan få dit svendebrev:

EUV1

Har du i mindst 2 år arbejdet inden for det fag, du ønsker svendebrev på, og har du udført opgaver, der ligner en faglærts, skal du gennemføre en EUV1. EUV1 er et standardskoleforløb, der varer ca. 40 uger. Der er ingen praktik på EUV1.

EUV2

Hvis du har arbejdet lidt inden for det fag, du ønsker svendebrev på, gennemfører du også her et standardskoleforløb, der kombineres med praktik i en virksomhed.

EUV3

Hvis du ønsker svendebrev inden for et fag, som du ikke har arbejdet inden for, følger du det samme forløb som unge. Det betyder, at du gennemfører 20 ugers grundforløb, og efterfølgende veksler din uddannelse mellem skoleophold og praktik i en virksomhed.

På Esnord lægger vi os i selen for, at dit uddannelsesforløb bliver så godt som overhovedet muligt. Vi vil altid forsøge at skabe faste voksenklasser, og hvis det ikke kan lade sig gøre, vil vores undervisere planlægge din undervisning, så du så vidt muligt bliver en del af et voksenmiljø.Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev