Egentlig var forventningerne til at modtage nye elever på skolen efter juleferien ikke ret høje. Både fordi der ikke er tradition for, at der starter nye elever på dette tidspunkt af året, og fordi stedet er ret lille i forhold til andre og større uddannelsesinstitutioner i området. Så man havde slet ikke regnet med, at så mange ville starte. Men rent faktisk har tilgangen i januar været så stor, at det kan mærkes positivt på elevtallet på skolen. En klasse har næsten fået fordoblet antallet af elever, mens andre har modtaget enkelte nye.

Den nye erhvervsskolereform rykker

En af grundene til, at så mange elever er startet nu, er måske, at erhvervsskolerne har ændret struktur inden for det sidste år. I sommer trådte den nye erhvervsskolereform i kraft, og den giver bl.a. eleverne mulighed for opstart to gange om året, til jul og efter sommerferien. Så måske er det dette, der gør, at indrykket har været så stort.

I hvert fald er det en af de grunde, eleverne selv giver til, at de vælger at starte netop nu. Den fleksibilitet, de kan opnå ved dette, er guld værd i forhold til deres egne uddannelsesplaner, og de synes, det er rigtig godt, at de selv kan bestemme starttidspunktet. Dermed behøver de ikke vente et helt år til næste studiestart og spilde værdifuld tid.
      

De nye erhvervsuddannelser trækker

Det er hovedsageligt inden for de nye erhvervsuddannelser, at fremgangen er sket. EUD-uddannelsen, der bl.a. uddanner elever til butiksområdet, har modtaget størstedelen af eleverne, men der er også nogle, der er startet på den nye gymnasieuddannelse på stedet, EUX.

Det er kommet som en positiv overraskelse for stedets uddannelseschef, Pia Guldbæk, at så mange har ønsket at starte på dette tidspunkt.

”Normalvis oplever vi jo klart den største elevtilgang efter sommerferien, hvor alle uddannelser jo får nye elever. Men at der også nu viser sig at være interesse for at starte, synes jeg er ret positivt. Og det giver jo også elever med planer om at starte i januar nye muligheder, ” siger hun.Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev