På Esnord er der plads til talent 


Handelsgymnasiet på Esnord i Helsingør arbejder sammen med Helsingør Eliteidræts Akademi (HEA) og tilbyder særlige vilkår for eliteidrætselever under denne ordning.

Hea Logo

Team Danmark Uddannelsespartner

Esnord er blevet udvalgt som Team Danmark Uddannelsespartner fra 2016.

Det betyder, at vi tilrettelægger individuelle forløb for hver enkelt elev, der har en Team Danmark godkendelse. Hver enkelt elev får tildelt en mentor, der hjælper eleven med at tilrettelægge skoleforløbet således at uddannelse og idræt hænger fornuftigt sammen.

Som Team Danmark-elev er der mulighed for at forlænge den 3-årige uddannelse med et år, hvor du oftest følger normalt skema på første år, mens andet og tredje år strækker sig over tre år. Det 4-årige forløb bliver dog tilrettelagt individuelt i tæt samarbejde med skolen, så du kan opnå gode resultater både på skolebænken og på sportsbanen.

Teamdanmark

Det er fantastisk at have den mulighed, at man kan dyrke den sport, man elsker og stadig kunne gå i gymnasiet.

Vi tilbyder Team Danmark-elever på handelsgymnasiet supplerende undervisning. Det er ikke betinget af, at du er på et forlænget uddannelsesforløb, men afhænger udelukkende af det sportslige niveau. Du kan søge om den ekstra undervising, hvis du ikke kan følge med i din ordinære undervisning på grund af træning eller turneringer.

Det er en god idé at kontakte studievejledningen på HHX, hvis du har spørgsmål til ansøgningen eller dit studieforløb, eller hvis du vil finde ud af, om muligheden for at blive Team Danmark-elev er noget for dig.

Teamdanmark

 Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev