Fagene og større opgaver – en bred vifte

På HHX har du både obligatoriske fag og valgfag. Begge dele findes op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er højst. Mindst tre af dine fag skal være på A-niveau, mindst tre på B-niveau og mindst et på det laveste niveau.

På ministeriets hjemmeside kan du se hvilke faglige mål m.v. der er i de forskellige HHX-fag.
Se læreplaner HHX3
Se læreplaner HHX1 og 2

Studieområdet

Studieområdet, et selvstændigt fag på HHX, er delt i tre forløb, et til hver årgang, hvor der benyttes metoder fra forskellige fag til at analysere konkrete sammenhænge og cases.

Studieområdet del 1 udvikler elevernes evne til at sammenholde viden og metoder fra forskellige fag, og arbejder med grundlæggende faglige metoder og studiemetoder.

I del 2 arbejdes der med erhvervscases, hvor eleverne på et metodisk og fagligt grundlag indsamler intern og ekstern information om en eller flere virksomheder.

I del 3 arbejdes der med et internationalt fokus, og eleverne lærer at analysere problemstillinger om udvikling i for eksempel menneskesyn, værdigrundlag og samfundsøkonomiske forhold.

Del 2 og 3 afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor eleven på baggrund af den valgte case/tema skal udarbejde og behandle en problemformulering.

Større skriftlige opgaver

Der er i bekendtgørelsen anført tre større skriftlige opgaver på HHX 

  1. dansk/samtidshistorie-opgaven
  2. studieretningsopgaven (SRO) 
  3. studieretningsprojektet (SRP)

Herudover vil der være større og mindre skriftlige arbejder som et led i undervisningen. SRP er en egentlig eksamen.

De skriftlige opgaver har til formål at udvikle elevens kompetencer i forhold til større skriftlige arbejdsopgaver, som studenterne vil møde i deres videre uddannelse. Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev