Sådan bliver HHX dit gymnasium

For at være sikker på at blive optaget på Handelsgymnasiet - HHX, skal du opfylde alle de herunder nævnte betingelser:

  • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til 9. klasse
  • Du skal have ansøgt om optagelse rettidigt
  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
  • Du skal have modtaget 2-4 prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Hvis du har haft det som valgfag, skal du altid have aflagt afgangsprøve. Hvis du har haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge afgangsprøve, hvis faget er blevet trukket ud til dine afgangsprøver
  • Du skal også have udfyldt din uddannelsesplan og ikke være indstillet til uddannelsesparathedsvurdering af din folkeskole eller UU-vejleder

Hvis du er indstillet til uddannelsesparathedsvurdering, har du krav på at komme til vurdering.


Optagelse

Du kan søge om optagelse på www.optagelse.dk

Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse, skal du kontakte dit UU-center, Ungdommens Uddannelsesvejledning, og sammen med din UU-vejleder skal du udfylde et ansøgningsskema.

Find dit UU-vejledningscenter her.

Ansøgningsfristen er 1. marts, og HHX starter i august.

Samtidig med at du søger om optagelse på HHX, skal du også vælge, hvilken af studieretningerne på gymnasiet du er interesseret i. Du har mulighed for at ændre dit valg af studieretning i december måned, når du er ved at være færdig med grundforløbet.

Du skal også vælge, om du vil have tysk, fransk eller spansk.

Er du i tvivl om, du opfylder kravene, kan du til enhver tid kontakte os eller din UU-vejleder.

Ansøgere med særlige behov

Hvis du som ansøger er ordblind, har en diagnose, er TEAM-DK elev eller lign. vil det hjælpe os i behandlingen af din ansøgning, hvis du sender disse oplysninger til os sammen med din ansøgning inden 1. marts.

Når vi har disse informationer, kan vi sikre at du får den bedst mulige start på gymnasiet.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte vores studievejleder:

Trine Elmakies: trie@esnord.dk 


Uddannelsesparathedsvurdering

Uddannelsesparathedsvurdering: Hvis du søger ind på HHX, og af folekskolen og UU-vejelderen er erklæret "ikke uddannelsesparat", bliver du indkaldt pr. brev til vurdering.

Ved vurdering af uddannelsesparathed indgår dine personlige, sociale og faglige forudsætninger, som er nødvendige for at du kan gennemføre en gymnasial uddannelse. Du får en kort faglig test om en ukendt tekst og en personlig samtale med vejledere.

Faglige forudsætninger:

Du vurderes/testes i 4 fag: dansk, engelsk, matematik og tysk eller fransk.

Personlige og sociale forudsætninger

Dine personlige og sociale forudsætninger vurderes samme dag som de faglige prøver. Af vurderingskriterier indgår: dine evner til at indgå i faglig dialog, evne til at lytte, modtage og forholde dig til informationer, evne til at se dine egne styrker og svagheder, modenhed og motivation/engagement. 
Brev med svar på vurderingens udfald sendes skriftligt til dig og UU. Beslutningen om din optagelse træffes alene af HHXs ledelse.

Datoer for optagelsesprøve

Revurdering af uddannelsesparathedsvurderingen finder sted den 4.-5. april 2018. Prøven er elektronisk med en efterfølgende samtale. Skolen indkalder dig til uddannelsesparathedsvurderings prøven.Læs mere


Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev