Få Statens Uddannelsesstøtte (SU)

SU er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig. Du kan søge SU til en ungdomsuddannelse, såfremt du ikke får anden offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger.

SU’en består af et stipendium, som du får kvit og frit på bestemte vilkår, desuden kan du få SU-lån, som skal betales tilbage, men til en meget lav rente.

Tjener du selv penge ved siden af, er der bestemte grænser for, hvor meget SU du kan få.

Størrelsen af SU'en er afhængig af en række betingelser, som beregnes efter din alder, om du er hjemme- eller udeboende og dine forældres indkomst mm. Der betales skat af SU'en.

Tvivlsspørgsmål angående SU
På Statens uddannelsesstøtte (www.su.dk) kan du finde alle de oplysninger, der er om SU. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål - dog bør du finde ud af mest muligt selv, inden du kommer og spørger.

Du skal være 18 år og du kan søge SU 1 måned, før ...
Fra den 1. juli 2010 kan du tidligst søge SU 1 måned, før den dato, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år, og at du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen.

Du kan få SU fra kvartalet efter, at du fylder 18 år. Bliver du for eksempel 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober. Du kan tidligst søge SU i minSU 1 måned før den dato, du kan få SU fra. 

Sådan klarer du dig selv via su.dk
På netstedet www.su.dk søger du SU elektronisk. Bemærk: Du kan kun bruge NemID. 

Du har også mulighed for at se dine data og lave ændringer i dine SU-forhold, vælge SU fra, søge SU-lån, genbestille et lånebevis, ændre din sluttid samt ændre bopælsstatus.

Sådan klager du
Hvis du er utilfreds med en afgørelse om din SU, kan du klage over den. Afgørelsen indeholder altid oplysning om, hvor og hvordan, du kan klage. 

Ungdomskort

Ungdomskort giver dig rabat på offentlig transport mellem din skole og din bopæl

Med et Ungdomskort kan du rejse billigt til og fra dit uddannelsessted i Danmark. Derudover giver Ungdomskort dig mulighed for at rejse rundt i Danmark til nedsat pris.

Ungdomskortet fungerer som et månedskort, som du skal vise til buschauffører, når du stiger på bussen og til kontrollører i tog og metro.

Du kan få et Ungdomskort, hvis du er:

Du skal selv søge om et Ungdomskort ved at gå på http://www.ungdomskort.dk/

Digital Post

Fra du er fyldt 15 år, modtager du Digital Post fra det offentlige med vigtige informationer om fx. SU, Boligstøtte, Ungdomskort og indkaldelse til sygehus mv.

Du finder din digitale post på www.borger.dk eller på www.e-boks.dk og logger på med dit NemID.

Oplys din email-adresse og mobilnummer, så får du en mail eller en SMS, når der er ny digital post til dig.Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev