Sådan bliver HHX dit gymnasium

For at være sikker på at blive optaget på Handelsgymnasiet - HHX, skal du opfylde alle de herunder nævnte betingelser:

  • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til 9. klasse
  • Du skal have ansøgt om optagelse rettidigt
  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
  • Du skal have modtaget 2-4 prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt afgangsprøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge afgangsprøve, hvis faget er blevet trukket ud for til dine afgangsprøver
  • Du skal også have udfyldt din uddannelsesplan og ikke være indstillet til uddannelsesparathedsvurdering af din folkeskole eller UU-vejleder

Er du indstillet til uddannelsesparathedsvurdering, har du krav på at komme til vurdering.

Optagelsen

Du kan søge om optagelse på www.optagelse.dk 

Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse, skal du kontakte dit UU-center, Ungdommens Uddannelsesvejledning, og sammen med din UU-vejleder skal du udfylde et ansøgningsskema.

Find dit UU-vejledningscenter her

Ansøgningsfristen er 1. marts, og HHX starter i august.

Samtidig med at du søger om optagelse på HHX, skal du også vælge, hvilken af studieretningerne på gymnasiet du er interesseret i. Du har mulighed for at ændre dit valg af studieretning i decembermåned, når du er ved at være færdig med grundforløbet.

Du skal også vælge, om du vil have tysk, fransk eller spansk.

Er du i tvivl om, du opfylder kravene, kan du til enhver tid kontakte os eller din UU-vejleder.

Uddannelsesparathedsvurdering

Uddannelsesparathedsvurdering: Hvis du søger ind på HHX, og af folkeskolen og UU-vejelderen er erklæret "ikke uddannelsesparat", bliver du indkaldt pr. brev til vurdering.

Ved vurdering af uddannelsesparathed indgår dine personlige, sociale og faglige forudsætninger, som er nødvendige for at du kan gennemføre en gymnasial uddannelse. Du får en kort faglig test om en ukendt tekst og en personlig samtale med vejledere.

Faglige forudsætninger

Du vurderes/testes i 4 fag: dansk, engelsk, matematik og tysk eller fransk.

Personlige og sociale forudsætninger

Dine personlige og sociale forudsætninger vurderes samme dag som de faglige prøver. Af vurderingskriterier indgår: dine evner til at indgå i faglig dialog, evne til at lytte, modtage og forholde dig til informationer, evne til at se dine egne styrker og svagheder, modenhed og motivation/engagement. 
Brev med svar på vurderingens udfald sendes skriftligt til dig og UU. Beslutningen om din optagelse træffes alene af HHXs ledelse.Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev