Sygemelding

Hvis du bliver syg skal du melde dig syg på Lectio.

Når du er rask igen skal du raskmelde dig på Lectio.

Har du et længerevarende sygdomsforløb, som kræver lægebehandling, så skal du sørge for at få lægeerklæringer el.lign. Dette sker på egen regning. Over 75 timer, skal der lægeerklæring på hver time ellers bliver du meldt ud.

Bliver du syg på eksamensdagen, skal du ringe til skolens Uddannelsesadministration med meddele dette.

Når du er væk fra din undervisning...

...opfylder du ikke mødepligten

På alle gymnasiale uddannelser er der mødepligt. Der bliver ikke skelnet mellem lovligt og ulovligt fravær. Hvis du er væk af den eller anden grund, bliver fraværet registreret i hele lektioner.

... kan du få en advarsel

skolen sender en skriftlig advarsel til dig, hvis dit fravær samlet eller i et enkelt fag ligger på 9-10 procent af undervisningstiden. og stiger dit fravær til omkring 15-20 procent, dumper der ingen et ubehageligt brev ind ad brevsprækken. Hvis dit fravær stadig skyder i vejret, vurderer skolen din manglende studieaktivitet, og det kan betyde at din SU stoppes og at du nægtes oprykning til næste trin eller - ved grove overtrædelser - at du ikke længere kan fortsætte din hverdag på skolen.

Hvis du er fraværende, på grund af sygdom, kan skolen kræves at se dokumentation herfor.

... kan det ende med, at du må gå op i fuld pensum til eksamen

Hvis dit fravær ligger for højt, kan du ende med at skulle til eksamen i hele pensum i et enkelt fag eller i andre tilfælde at skulle til eksamen i alle de fag, du afslutter.

Hvis du er utilfreds med skolens sanktioner, kan du klage. Du kan få klagevejledningen hos skolens ledelse (uddannelsesleder eller vicerektor)Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev