På HTX-uddannelsen skal du igennem og bestå mindst 10 mundtlige og skriftlige prøver og et studieretningsprojekt, inden du får dit eksamensbevis i hånden.

I de fag, du afslutter, får du en standpunktskarakter, der kommer til at stå på dit eksamensbevis sammen med eksamenskarakteren – hvis faget bliver udtrukket.

Hvis du vælger et ekstra A-niveaufag som valgfag på tredje år ud over uddannelsens obligatoriske, forbedrer du dit gennemsnit, fordi du til slut må gange det med 1,03.

Hvis du tager mere end ét ekstra A-niveaufag, kan du gange gennemsnittet med 1,06. Du skal dog huske at overveje, at din arbejdsbyrde bliver betydeligt større.

For at blive indstillet til prøver og afsluttende eksamener skal du have deltaget i undervisningen i tilstrækkeligt omfang, været aktiv i timerne og have afleveret og fået godkendt dit skriftlige arbejde.

Eksamensreglement
I eksamensreglementet kan du læse om de regler, der gælder, når du går til eksamen. Det samme gælder også for årsprøver og terminsprøver.
Eksamensreglementet for gymnasiet i Helsingør
Eksamensreglementet for gymnasiet i Hillerød

Eksamensdatoer
Du kan se datoerne for alle skriftlige eksamener på Undervisningsministeriets hjemmeside. Datoerne for de mundtlige eksamener er individuelle og udleveres i forbindelse med sidste skoledag i maj måned.

Bekendtgørelse og klageadgang
Du kan læse mere om alle de formelle regler og procedurer og den karakterskala, der gælder i forbindelse med eksamener på de gymnasiale uddannelser.

 Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev