Elever, der er begyndt 1. august 2017 eller senere, skal til 7 prøver samt skriftlig prøve i dansk A, prøve i teknikfag A og studieretningsprojekt (SOP) samt 1 ekstra prøve for hvert yderligere A-fag, som eleven har tilvalgt ud over de 3 obligatoriske.

Hvis du vælger 2 ekstra A-niveaufag ud over uddannelsens obligatoriske 3 A-fag, forbedrer du dit gennemsnit, fordi du til slut må gange det med 1,03. Hvis du tager mere end ét ekstra A-niveaufag, kan du gange gennemsnittet med 1,06. Du skal dog huske at overveje, at din arbejdsbyrde bliver betydeligt større.

For at blive indstillet til prøver og afsluttende eksamener skal du have deltaget i undervisningen i tilstrækkeligt omfang, været aktiv i timerne og have afleveret og fået godkendt dit skriftlige arbejde.

 

Eksamensreglement

I eksamensreglementet kan du læse om de regler der gælder, når du går til eksamen. Det samme gælder også for årsprøver og terminsprøver, med mindre andet er meddelt.

 

Eksamensdatoer

Du kan se datoerne for alle skriftlige eksamener på Undervisningsministeriets hjemmeside
Datoerne for de mundtlige eksamener er individuelle og offentliggøres på Lectio i forbindelse med sidste skoledag.

 

Bekendtgørelse og klageadgang

Her kan du læse mere om regler, procedurer og karakterskala i forbindelse med eksamener på de gymnasiale uddannelser:

 Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev