Hillerødordningen

Ordningen skal sikre optimale betingelser for at kombinere uddannelse og idræt. Eliteidrætsudøveren sikres frit valg på ungdomsuddannelserne. Herudover tilbydes et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, hvor eleverne uanset idrætsgren kombinerer uddannelsesforløbet med fælles elite og talenttræning på tværs af uddannelse og årgang to gange pr. uge i hele
uddannelsesperioden.

Læs mere om Hillerødordningen


Helsingør Elite Idrætsakademi (HEA)

Teknisk- og handelsgymnasiet i Helsingør arbejder sammen med Helsingør Elite Idrætsakademi (HEA), og tilbyder særlige vilkår for eliteidrætselever under denne ordning.

Læs mere om HEA


Team Danmark

Team Danmark samarbejder med Esnords gymnasier i både Helsingør og i Hillerød. Det betyder, at vi tilrettelægger individuelle forløb for hver enkelt elev, der har en Team Danmark godkendelse. Hver elev får tildelt en mentor, der hjælper med at tilrettelægge skoleforløbet således at uddannelse og idræt hænger fornuftigt sammen.

Som Team Danmark-elev er der mulighed for at forlænge gymnasiet med et år. Oftest følger du normalt skema det første år, mens 2.g og 3.g strækkes over tre år. Det 4-årige forløb bliver dog tilrettelagt individuelt i tæt samarbejde med skolen, så du kan opnå gode resultater både på skolebænken og på sportsbanen.

Vi tilbyder Team Danmark-elever supplerende undervisning. Det er ikke betinget af, at du er på et forlænget uddannelsesforløb, men afhænger udelukkende af det sportslige niveau. Du kan søge om den ekstra undervisning, hvis du ikke kan følge med i din ordinære undervisning på grund af træning eller turneringer.

Det er en god idé at kontakte studievejledningen, hvis du har spørgsmål til ansøgningen eller dit studieforløb, eller hvis du vil finde ud af, om muligheden for at blive Team Danmark-elev er noget for dig.

Læs mere om Team Danmark

Du kan finde kontaktinformation på skolens koordinatorer på siden for StudievejledningTilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev