Grundforløb

Grundforløbet varer de første 11 uger og er fælles for alle. Du bliver undervist i obligatoriske fag og har to store projektfag, det naturvidenskabelig projekt (NV) og produktudvikling (PU). Derudover har vi tilrettelagt undervisning i gruppebaseret projektarbejde, studieteknikker, formidling mv. Du møder fagene fra de forskellige studieretninger og bliver klædt på til at vælge studieretning.

 

Studieretning

Resten af din gymnasietid består af studieretningen. Her fortsætter du med de obligatoriske fag samt dine studieretningsfag og valgfag.

 

Profilfag

Som særlige obligatoriske profilfag for HTX-gymnasier kan vi nævne Teknologi, som er et problembaseret, projektorienteret fag. Her beskæftiger du dig med ideudvikling og research, og fremstiller produkter på vores værksteder og i laboratoriet. Har du Teknikfag på A-niveau skal du specialisere dig inden for en bestemt retning, hvor du kan vælge imellem Byggeri & energi (Helsingør og Hillerød), Design og produktion med fokus på elektronik (Hillerød), Proces, levnedsmiddel og sundhed (Helsingør og Hillerød) eller Digital designudvikling (Hillerød).

 

Bekendtgørelse

På undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse bekendtgørelse og vejledninger for hele uddannelsen og for de enkelte fag:

Undervisningsplaner

På vores læringsplatform Lectio ligger undervisningsplaner for de enkelte fag og klasser.Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev