Teknisk Gymnasium – her får du en studentereksamen med hovedvægt på naturvidenskab og tekniske fag

Grundforløbet

Grundforløbet – de første 11 uger – er fælles for dig og dine kammerater. Du bliver undervist i de obligatoriske fag og du har to store projektfag, det naturvidenskabelig projekt (NV) og produktudvikling (PU). Derudover har vi tilrettelagt undervisning i gruppebaseret projektarbejde, studieteknikker, formidling mv. Du møder fagene fra de forskellige studieretninger, og føler dig velinformeret, når du skal vælge studieretning. En vejledningssamtale med en af kerneteamenes lærere hjælper dig yderligere med at beslutte, hvilket valg du skal træffe.

Studieretningen

Resten af din gymnasietid består af studieretningen. Her fortsætter du med de obligatoriske fag, og du undervises i et eller begge af dine studieretningsfag, på et højere niveau end de øvrige elever. Som særlige obligatoriske profilfag for HTX-gymnasier kan vi nævne Teknologi B, som er et problembaseret, projektorienteret fag. Her bliver du trænet i at løse samfundsmæssige problemstillinger ad teknisk vej. Du beskæftiger dig med ideudvikling og research, men fremstiller også produkter, på vores værksteder og i laboratorier. Når du har afsluttet teknologi i 2.G, fortsætter du med Teknikfag på A-niveau i 3. G. Her skal du specialisere dig inden for en bestemt retning, hvor du kan vælge imellem:

  • Byggeri og Energi (Helsingør og Hillerød)
  • Design og produktion, med fokus på elektronik (Hillerød)
  • Proces, levnedsmiddel og sundhed (Hillerød, Helsingør)
  • Digital designudvikling (Hillerød)

I teknikfag A fordyber du dig i tekniske detaljer inden for den retning du har valgt. Du kan fx udvikle og bygge en robot, udvikle nye ernæringsrigtige energitilskud eller designe et sommerhus med vedvarende energi. Du bygger videre på din praktiske erfaring, du bruger din kreativitet og du lærer at træffe valg, både i grupper og selvstændigt.

Studieplaner og Beskrivelser

På undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse bekendtgørelsen og vejledninger for hele uddannelsen og de enkelte fag:
Se HTX-fag- og læreplaner HTX3
Se HTX-fag- og læreplaner HTX1 og 2

På vores læringsplatform Lectio.dk ligger desuden undervisningsplaner for de enkelte fag og klasser.



Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:



Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev