Om skolestart august 2019

Alle elever, som har søgt inden 1. marts, og har valgt et af Esnords gymnasier, får brev i e-boks i løbet af uge 15 om at der er reserveret plads. Det betyder at vi har en plads klar til dig, hvis du opfylder betingelserne for optagelse på uddannelsen. 

Vi afholder optagelsesprøver den 14. juni. Hvis du skal til prøven vil du modtage nærmere information via brev i e-boks.

Skolestart for alle 1.G’ere er den 12. august 2019, du vil få et indkaldelsesbrev med nærmere besked om nøjagtig mødetid samt programmet.

Hent slides fra infomøde på Teknisk Gymmnasium Hillerød (PDF)


 

Generelt om optagelse

Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts. Har du søgt ind på Teknisk Gymnasium, vil du som elev få besked i din e-boks om du er blevet optaget.

Hvis du ikke p.t. går på en uddannelsesinstitution, skal du kontakte dit UU-center, Ungdommens Uddannelsesvejledning, og sammen med din UU-vejleder udfylde et ansøgningsskema. 


 

Ansøgere med særlige behov

Hvis du som ansøger er ordblind, har en diagnose, er Team Danmark elev eller lign. vil det hjælpe os i behandlingen af din ansøgning, hvis du sender disse oplysninger til os sammen med din ansøgning. Så kan vi sikre, at du får den bedst mulige start på gymnasiet.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte en af vores studievejledere 


 

Er der plads til alle?

Teknisk Gymnasium Hillerød er dimensioneret til at være et 10-spors gymnasium med 8 studieretninger. Teknisk Gymnasium i Helsingør er i øjeblikket 2-spors med 3 studieretninger.

Hvis vi i Hillerød får ansøgere til mere end 10 spor, kan vi blive nødt til at henvise ansøgere til andre tekniske gymnasier. I vurderingen af hvilke elever vi ikke vil kunne optage, lægger vi vægt på en helhedsvurdering af den enkelte elev med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan, ønsker om studieretning, transportmuligheder samt 2. prioritetsvalg. Såfremt vi bliver nødt til at afvise elever, vil eleven få skriftlig besked og ansøgningen vil blive videresendt til elevens 2. prioritet.


 

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Er du erklæret "ikke uddannelsesparat", og lever du ikke op til karakterkravet men ønsker at blive vurderet påny, indkalder gymnasiet dig til optagelsesprøve. Ud over det faglige indgår også de personlige og sociale færdigheder, som er nødvendige for at gennemføre uddannelsen. Svaret på vurderingen sendes skriftligt til dig og til UU. Beslutningen om optagelse træffes alene af skolens ledelse. Revurdering af uddannelsesparathedsvurderingen finder sted i april. Prøven er elektronisk med en efterfølgende samtale.

Du vurderes/testes i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik og kemi. Testen er elektronisk og din besvarelse vil indgå i en efterfølgende samtale. Dine personlige og sociale forudsætninger vurderes samme dag som de faglige prøver. Her bliver du vurderet på dine evner til at indgå i faglig dialog, til at lytte og modtage og forholde dig til informationer samt evnen til at se dine styrker og svagheder, modenhed og motivation/engagement.

Klager over afgørelser vedrørende uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) skal stiles skriftligt til Undervisningsministeriet, men adresseres til skolens rektor Vibeke T. Johnsen. Klagefristen er 14 dage.Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev