Som elev på teknisk gymnasium har du altid mulighed for at tale med en af skolens studievejledere. Og du kan være sikker på, at du ikke er den første, der har siddet i stolen over for studievejlederen, mange elever har på et tidspunkt i deres skoleforløb oplevet personlige eller skolemæssige udfordringer. Du kan også tale med en studievejleder, hvis du mangler hjælp til ordblindhed, eller hvis du gerne vil overvinde nervøsitet og præstere bedre til eksamen. Studievejlederen har selvfølgelig tavshedspligt.


Studievejledning i Helsingør

Studievejleder Niels Rohlin kan kontaktes på nrm@esnord.dk, eller på Lectio.


Studievejledning i Hillerød

Studievejlederne kan kontaktes på telefon 9133 0273 eller via vejledernes mail. Vejledningen er som udgangspunkt åben alle hverdage fra 9.40-11.20. Desuden er der konsultationstid efter aftale mandag til torsdag fra 11.50-13.35.

Desuden fungerer Rune Røboe Lauridsen (rrl@esnord.dk) som coach for Team Danmark eleverne.


Videreuddannelse

HTX er en gymnasial uddannelse, som giver adgang til at søge ind på de videregående uddannelser på samme måde som STX og HHX. Som det er tilfældet med de øvrige gymnasiale uddannelser, skal du være opmærksom på, at de fag og niveauer, du vælger, kan få indflydelse på hvilke uddannelser, du direkte kan optages på. Skulle du mangle fag eller niveauer, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering. HTX giver direkte adgang til bachelor- og masteruddannelser inden for følgende områder: Naturvidenskab, erhvervsøkonomi, IT-uddannelser, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teknisk videnskab. De humanistiske universitetsuddannelser (sprog, historie mv.) kræver gymnasial supplering, hvis der er krav om 2. fremmedsprog. HTX giver direkte adgang til alle professionsbacheloruddannelser og alle erhvervsakademiuddannelser.
Du kan se på https://www.ug.dk/adgangskortet hvilke forudsætninger for kræves på de forskellige videregående uddannelser.


 Studievalg Danmark

Studievalg Danmarks vejledere guider dig, hvis du har svært ved at få overblik eller mangler idéer til at komme i gang med dit studievalg. Konsulenterne arbejder tæt sammen med studievejlederne på skolen. Læs mere om Studievalg Danmark på https://www.ug.dk/studievalg

Du kan aftale en individuel samtale på din skole med studievalgsvejlederen fra Studievalg via www.studievalg.dk/bookTilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev