Alle kurser
Vælg kategori

Fremstilling af steril batch

Periode: 23. september 2019 - 4. oktober 2019 Ledige pladser: 4
Periode: 30. september 2019 - 11. oktober 2019 Ledige pladser: 16
Periode: 25. november 2019 - 6. december 2019 Ledige pladser: 0
Periode: 9. december 2019 - 20. december 2019 Ledige pladser: 16

KursusstedErhvervsskolen Nordsjælland, Peder Oxes Alle 4, 3400 Hillerød
Varighed10 dage
Deltagerpris1240,00 kr.
Pris for ledige0,00 kr. Udgiften betales af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Pris udenfor AMU-målgruppe0,00 kr. Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.
UndervisningsformDagundervisning
Undervisningstid08:00-15:30
BeskrivelseFremstilling af steril batch
KontaktpersonTine B. Riber
Telefonnr4822 5303
EmailKursusadm@esnord.dk
Minimum antal deltagere16
Navn:Fremstilling af steril batch, Steril 2
Skolefagkode:49324
Varighed:10,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:1240,00 kr.
Pris for ledige:0,00 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:0,00 kr.
Målgruppe:Uddannelsen retter sig primært mod ansatte i medicinalindustrien. Det forventes, at man har gennemført kurset 49323 Fremstilling af sterile lægemidler, Steril 1 - eller har tilsvarende kompetencer.
Formål:Du lærer, at varetage fremstilling af en steril batch efter GMP forskrifter, herunder foretage korrekt håndtering af sterile råvarer, primær emballage, formuleringer og dispenseringsformer.
Indhold:Deltageren kan selvstændigt varetage fremstilling af en steril batch efter GMP forskrifter, herunder foretage korrekt håndtering af sterile råvarer, primært emballage, formuleringer og dispenseringsformer. Med baggrund i viden om planlægning af miljømonitorering og anvendelse af monitoreringsmetoder kan deltageren foretage miljøkontrol efter udleverede forskrifter. Deltageren kan under hensyntagen til GMP-regler betjene og overvåge industrielle processer på sterilområdet samt foretage procesoptimering ved hjælp af selvinspektion og herunder medvirke til problemidentifikation samt problemløsning. Deltageren kan anvende korrekt arbejdsteknik og adfærd under rengøring og desinfektion.
Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev