Alle kurser
Vælg kategori

Fremstilling af sterile lægemidler

Periode: 21. oktober 2019 - 25. oktober 2019 Ledige pladser: 8
Periode: 18. november 2019 - 22. november 2019 Ledige pladser: 0

KursusstedErhvervsskolen Nordsjælland, Peder Oxes Alle 4, 3400 Hillerød
Varighed5 dage
Deltagerpris620,00 kr.
Pris for ledige4219,75 kr. Udgiften betales af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Pris udenfor AMU-målgruppe4219,75 kr. Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.
UndervisningsformDagundervisning
Undervisningstid08:00-15:30
BeskrivelseFremstilling af sterile lægemidler
KontaktpersonTine B. Riber
Telefonnr4822 5303
EmailKursusadm@esnord.dk
Minimum antal deltagere16
Navn:Fremstilling af sterile lægemidler, Steril 1
Skolefagkode:49323
Varighed:5,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:620,00 kr.
Pris for ledige:4219,75 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:4219,75 kr.
Målgruppe:Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.
Formål:Du kan efter deltagelse på kurset efterleve de krav, som sterilproduktion stiller til personlig hygiejne, sluseadfærd og arbejdsteknik i forbindelse med sterilproduktion, herunder sterile omklædningsprocedurer og anvendelse af aseptiske rengøringsprocedurer samt klargøre udstyr til sterilisation.
Indhold:Med baggrund i lovregler for fremstilling af sterile lægemidler samt EU-guidens Tillæg 1 om fremstilling af sterile lægemidler, kan deltageren efterleve de krav, som sterilproduktion stiller til personlig hygiejne, sluseadfærd og arbejdsteknik i forbindelse med sterilproduktion, herunder sterile omklædningsprocedurer og anvendelse af aseptiske rengøringsprocedurer. Deltageren kan arbejde med forskellige former for sterilisation således, at kontaminering af produkter undgås herunder arbejde korrekt med LAF-enheder i produktionslokaler til sterile produkter. Deltageren kan selvstændigt rengøre og desinficere samt klargøre almindeligt anvendt udstyr til sterilisation samt deltage i almindelig hygiejnekontrol.
Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev