Alle kurser
Vælg kategori

Personbefordring med bus

Periode: 28. oktober 2019 - 6. december 2019 (Garanti kursus) Ledige pladser: 3
Periode: 11. november 2019 - 20. december 2019 (Garanti kursus) Ledige pladser: 3
Periode: 25. november 2019 - 17. januar 2020 (Garanti kursus) Ledige pladser: 3
Periode: 9. december 2019 - 31. januar 2020 (Garanti kursus) Ledige pladser: 3

KursusstedErhvervsskolen Nordsjælland, Peder Oxes Alle 4, 3400 Hillerød
Varighed30 dage
Deltagerpris3720,00 kr.
Pris for ledige32923,00 kr. Udgiften betales af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Pris udenfor AMU-målgruppe32923,00 kr. Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.
UndervisningsformDagundervisning
Undervisningstid08:00-15:30
BeskrivelsePersonbefordring med bus
KontaktpersonHelle Johansen
Telefonnr48225306
Emailkursusadm@esnord.dk
Minimum antal deltagere1
Tillægspriser for holdet Egenbetaing for udstedelse af EU kvalifikationsbevis 155,00 kr.
Egenbetaling for lægeerklæring 400,00 kr.
Egenbetaling af prøvegebyr 600,00 kr.
Navn:Personbefordring med bus
Skolefagkode:40531
Varighed:30,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:3720,00 kr.
Pris for ledige:32923,00 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:32923,00 kr.
Målgruppe:Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.
Formål:Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring.
Indhold:Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bek. nr. 1301 af 27/11/2017.Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf Trafik-,Bygge og Boligstyrelsens bek. nr.1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.
Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev