Alle kurser
Vælg kategori

Intro til medicinalindustrien (pakke nr. 95)

Periode: 1. april 2019 - 20. maj 2019 Ledige pladser: 7
Periode: 5. august 2019 - 12. september 2019 Ledige pladser: 20
Periode: 21. oktober 2019 - 28. november 2019 Ledige pladser: 3

KursusstedErhvervsskolen Nordsjælland, Peder Oxes Alle 4, 3400 Hillerød
Varighed29 dage
Deltagerpris3658,00 kr.
Pris for ledige24288,60 kr. Udgiften betales af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Pris udenfor AMU-målgruppe24288,60 kr. Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.
UndervisningsformDagundervisning
Undervisningstid08:00-15:30
BeskrivelseIntro til medicinalindustrien (pakke nr. 95)
KontaktpersonTine B. Riber
Telefonnr4822 5303
EmailKursusadm@esnord.dk
Minimum antal deltagere15
Navn:Fremstilling af steril batch
Skolefagkode:44007
Varighed:10,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:1240,00 kr.
Pris for ledige:8219,50 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:8219,50 kr.
Målgruppe:Ansatte samt personer der søger arbejde i medicinalindustrien, og opfylder AMU-lovens krav som AMU´s udviklingsmålgruppe.
Formål:Deltageren kan varetage fremstilling af en steril batch efter GMP forskrifter, herunder foretage korrekt håndtering af sterile råvarer, primær emballage, formuleringer og dispenseringsformer.
Indhold:Deltageren kan selvstændigt varetage fremstilling af en steril batch efter GMP forskrifter, herunder foretage korrekt håndtering af sterile råvarer, primær emballage, formuleringer og dispenseringsformer. Med baggrund i viden om planlægning af miljømonitorering og anvendelse af monitoreringsmetoder kan deltageren foretage miljøkontrol efter udleverede forskrifter. Deltageren kan under hensyntagen til GMP-regler betjene og overvåge industrielle processer på sterilområdet samt fortage procesoptimering ved hjælp af selvinspektion og herunder medvirke til problemidentifikation samt problemløsning. Deltageren kan anvende korrekt arbejdsteknik og adfærd under rengøring og desinfektion.
Navn:Fremstilling af sterile lægemidler
Skolefagkode:45451
Varighed:5,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:620,00 kr.
Pris for ledige:4219,75 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:4219,75 kr.
Målgruppe:Ansatte samt personer der søger arbejde i medicinalindustrien, og opfylder AMU-lovens krav som AMU´s udviklingsmålgruppe.
Formål:Deltageren kan efterleve de krav, som sterilproduktion stiller til personlig hygiejne, sluseadfærd og arbejdsteknik i forbindelse med sterilproduktion, herunder sterile omklædningsprocedurer og anvendelse af aseptiske rengøringsprocedurer samt klargøre udstyr til sterilisation.
Indhold:Med baggrund i lovregler for fremstilling af sterile lægemidler samt EU-guidens Tillæg 1, om fremstilling af sterile lægemidler, kan deltageren efterleve de krav, som sterilproduktion stiller til personlig hygiejne, sluseadfærd og arbejdsteknik i forbindelse med sterilproduktion, herunder sterile omklædningsprocedurer og anvendelse af aseptiske rengøringsprocedurer. Deltageren kan arbejde med forskellige former for sterilisation således at kontaminering af produkter undgås herunder arbejde korrekt med LAF-enheder i produktionslokaler til sterile produkter Deltageren kan selvstændigt rengøre og desinficere samt klargøre almindeligt anvendt udstyr til sterilisation samt deltage i almindelig hygiejnekontrol.
Navn:GMP i praksis
Skolefagkode:47487
Varighed:3,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:372,00 kr.
Pris for ledige:2619,85 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:2619,85 kr.
Målgruppe:AMU-kurset henvender sig til faglærte og ufaglærte operatører, der har - eller søger - arbejde inden for medicinalindustrien.
Formål:Du lærer at deltage i selvinspektion/intern audit som et værktøj til at forbedre kvaliteten ved fremstilling af lægemidler. Du lærer også at registrere og rapportere afvigelser og medvirke til, at afvigelser ikke opstår igen.
Indhold:Deltageren kan inden for egne operatøropgaver anvende viden om de faktorer, som har indflydelse på kvaliteten af lægemidler. Herunder kan deltageren med afsæt i enkle kommunikative redskaber og praktiske øvelser deltage i selvinspektion/intern audit som kvalitetsforbedrende værktøj i en lægemiddelproduktion. Endelig kan deltageren registrere og rapportere afvigelser, medvirke til at identificere årsager til disse samt indgå i dialog med kolleger til forebyggelse af, at afvigelser opstår igen.
Navn:Kvalitetskontrol for medicooperatører
Skolefagkode:40919
Varighed:5,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:620,00 kr.
Pris for ledige:4219,75 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:4219,75 kr.
Målgruppe:Medarbejdere der opfylder AMU-lovens krav som AMU¿s udviklingsmålgruppe herunder særligt operatører og andre produktionsmedarbejdere beskæftiget i medico-industrien.
Formål:WEB-søgetekst:Kvalitetskontrol i relation til produktion af medico produkter og devices / medicinsk udstyr.
Indhold:Deltagerne kan med baggrund i krav til kvalitetsstyring af Medical Devices med grænseflade til medicinalproduktion, medvirke ved kvalitetskontrol af produktion. Deltagerne kan efterleve de krav, der stilles til stikprøveplaner, stikprøveudtagning, stikprøvekontrol, testning og rapportering i forbindelse med kvalitetskontrol. Deltagerne får forståelse for specifikationer og tegninger, og kan anvende dette i dagligt arbejde. Der arbejdes iht. Bekendtgørelsen om medicinsk udstyr samt de tilhørende ISO-standarder med grænsefladeforståelse for GMP. Deltagerne får kendskab til grundlæggende kalibrering og valideringsbegreber herunder beregninger af måleusikkerhed. Deltagerne kan arbejde med forskellige kontrolmålinger og anvende forskelligt måleudstyr, samt foretage opslag i relevante ISO-standarder. Der arbejdes med forståelse af tekniske tegninger, med relation til gældende kontrolarbejde af produktion, processer og produkter. Deltagerne kan udføre forskellige former for kvalitetskontrol, efter gældende procedure, stikprøveplaner og specifikationer herunder prøveudtagning, testning og rapportering.
Navn:Medicinalindustriel produktion
Skolefagkode:45449
Varighed:5,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:620,00 kr.
Pris for ledige:4219,75 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:4219,75 kr.
Målgruppe:Ansatte samt personer der søger arbejde i medicinalindustrien, og opfylder AMU-lovens krav som AMU´s udviklingsmålgruppe.
Formål:Du lærer at arbejde og dokumentere efter gældende GMP-regler. Du lærer også, hvordan du håndterer råvarer, emballage og færdigvarer korrekt.
Indhold:Deltageren kan medvirke ved medicinalindustriel produktion efter gældende forskrifter og under overholdelse af GMP-regler. Deltageren kan under vejledning håndtere råvarer, emballage og færdigvarer korrekt. Deltageren kan endvidere gennemføre omklædningsprocedurer korrekt samt udføre rengørings- og desinfektionsprocesser på baggrund af kendskab til mikrobiologi.Deltageren kan under vejledning udfylde relevant dokumentationsmateriale.
Navn:Sikkerhed i industrien 1 - Sikker adfærd
Skolefagkode:48143
Varighed:1,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:186,00 kr.
Pris for ledige:790,00 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:790,00 kr.
Målgruppe:Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større og mindre virksomheder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.
Formål:Du lærer at medvirke aktivt i at instruere kollegaer om sikker adfærd i forbindelse med interne aktiviteter på dit arbejde, ligesom du med din egen adfærd kan være model for kollegaer angående sikker adfærd på arbejdspladsen.
Indhold:Deltageren kan på baggrund af viden om kommunikation og metoder til instruktion og feedback bidrage til at udvikle, vedligeholde og videreudvikle en sikker adfærd i produktionsvirksomheder, herunder at:- Formidle virksomhedens sikkerhedsmål- Identificere barrierer for at få gennemført ændringer i sikkerhedsadfærd- Gennemføre en hensigtsmæssig dialog om risikoadfærd tilpasset kommunikationsparterne- Give konstruktiv feedback
Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev