Alle kurser
Vælg kategori

Lager/GMP

Periode: 23. april 2019 - 24. maj 2019 Ledige pladser: 0

KursusstedErhvervsskolen Nordsjælland, Peder Oxes Alle 4, 3400 Hillerød
Varighed23 dage
Deltagerpris2852,00 kr.
Pris for ledige16744,30 kr. Udgiften betales af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Pris udenfor AMU-målgruppe16744,30 kr. Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.
UndervisningsformDagundervisning
Undervisningstid08:00-15:30
BeskrivelseLager/GMP
KontaktpersonTine B. Riber
Telefonnr4822 5303
EmailKursusadm@esnord.dk
Minimum antal deltagere12
Navn:Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Skolefagkode:47592
Varighed:7,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:868,00 kr.
Pris for ledige:5915,20 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:5915,20 kr.
Målgruppe:Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).
Formål:Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere.
Indhold:Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. Deltageren kan: ·  Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige          højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling ¿ herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer. ·  Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes. ·  Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes. ·  Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper. ·  Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes. ·  Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.   Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011) for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.
Navn:GMP i praksis
Skolefagkode:47487
Varighed:3,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:372,00 kr.
Pris for ledige:2619,85 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:2619,85 kr.
Målgruppe:AMU-kurset henvender sig til faglærte og ufaglærte operatører, der har - eller søger - arbejde inden for medicinalindustrien.
Formål:Du lærer at deltage i selvinspektion/intern audit som et værktøj til at forbedre kvaliteten ved fremstilling af lægemidler. Du lærer også at registrere og rapportere afvigelser og medvirke til, at afvigelser ikke opstår igen.
Indhold:Deltageren kan inden for egne operatøropgaver anvende viden om de faktorer, som har indflydelse på kvaliteten af lægemidler. Herunder kan deltageren med afsæt i enkle kommunikative redskaber og praktiske øvelser deltage i selvinspektion/intern audit som kvalitetsforbedrende værktøj i en lægemiddelproduktion. Endelig kan deltageren registrere og rapportere afvigelser, medvirke til at identificere årsager til disse samt indgå i dialog med kolleger til forebyggelse af, at afvigelser opstår igen.
Navn:Lean værktøjsanvendelse for operatører
Skolefagkode:40659
Varighed:5,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:620,00 kr.
Pris for ledige:3070,00 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:3070,00 kr.
Målgruppe:Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes Lean værktøjer til forbedring af produktionsprocesser.
Formål:Du lærer at anvende værktøjerne fra de 5 leanprincipper, de 7 spildformer og kaizen til forbedring af produktionsprocesserne på din arbejdsplads. Du opnår også kendskab til problemløsning og projektstyring.
Indhold:Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra De 5 Leanprincipper, De 7 Spildformer og Kaizen, til forbedring af produktionsprocesser. Dette sker gennem praktisk anvendelse af disse værktøjer samt opnået kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring. Kaizen forbedringscyklus er afprøvet i praksis og deltageren er i stand til, at benytte dette værktøj til at opnå en forbedring af en given produktionen
Navn:Operatør vedligehold, automatik intro
Skolefagkode:40488
Varighed:5,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:620,00 kr.
Pris for ledige:3209,25 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:3209,25 kr.
Målgruppe:Kurset henvender sig til ufaglærte operatører med behov for grundlæggende færdigheder inden for enkelt automatik vedligehold af produktionsudstyr i procesindustrien.
Formål:På kurset lærer du at betjene og fejlfinde på en 3-faset motor installation og udføre simpelt vedligehold på filter/smøreenheder, ventiler, aktuatorer mm. Du lærer også at udskifte sikringer og genindkoble termorelæ samt at rapportere og dokumentere det udførte arbejde.
Indhold:Deltageren kan efter kurset betjene samt medvirke ved fejlfinding på 3-faset motor installation ud fra grundlæggende viden om el-teknik, el-sikkerhed, måleteknik samt relevante komponenter såsom sikkerhedsafbryder, kontaktor, termorelæ, sikringer og tilhørende relæstyring med start/stop og simple digitale følere (endestop, termostat, pressostat og niveaukontakt/switch). Deltageren kan udskifte sikringer, genindkoble termorelæ samt samle enkle stikpropper og forlængerled. Deltageren kan med kendskab til komponenternes opbygning og virkemåde samt fokus på tab af trykluft (utætheder) udføre simpelt vedligehold på fx filter-, reduktions-, og smøreenheder, ventiler og cylindre/aktuatorer samt slange- og rørforbindelser. Deltageren kan udføre, rapportere om og dokumentere arbejdsopgaverne håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt i overensstemmelse med gældende procedurer.
Navn:Rengøring i renrum - metoder og procedure
Skolefagkode:48081
Varighed:3,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:372,00 kr.
Pris for ledige:1930,00 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:1930,00 kr.
Målgruppe:Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere som arbejder med renrumsrengøring.
Formål:Du får indsigt i myndighedskrav og klassificering af renrum og kan navigere derefter i forhold til GMP (good manufacturing practice).Du får viden om, hvilken risiko partikler og mikroorganismer udgør i renrum, og kan bruge denne viden i det daglige arbejde ved rengøring og desinfektion.
Indhold:Deltageren får indsigt i myndighedskrav og klassificering af renrum og kan navigere derefter i forhold til GMP (good manufacturing practice).Deltageren kender til vigtigheden af personlig hygiejne. Deltageren kan anvende korrekte metoder, arbejdsgange og processer ved iføring af sterildragt og ved gennemgang i sluse til renrum.Deltageren får kendskab til SOP (standard operating procedure) og forståelse for at kunne anvende SOP i forhold til GMP. Deltageren har viden om, hvilken risiko partikler og mikroorganismer udgør i renrum, og kan bruge denne viden i det daglige arbejde ved rengøring og desinfektion. Deltageren får viden om og kan anvende korrekte:- Rengørings- og desinfektionsmidler- Dosseringer- Arbejdsmetoder- ArbejdsgangeDeltageren er bevidst om vigtigheden af:- At følge en rengøringsplan- Dokumentationspraksis - At anvende logbøger
Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev