Deltagergebyr / deltagerbetaling

For deltagere med en uddannelse på niveau med en erhvervsuddannelse, udgør deltagerbetalingen 110 kr. eller 184 kr. om dagen. For øvrige skal der betales fuld deltagerbetaling - se under de enkelte kurser/uddannelser.


Betaling

Vi sender faktura og indkaldelse senest 10 dage før kursusstart.


Optagelse

Deltageren er først optaget på kurset, når vi har modtaget betaling af deltagergebyret. 


Manglende tilslutning

I enkelte tilfælde er vi nødt til at aflyse kurser, hvis der ikke er tilmeldinger nok. I så fald opfordrer vi dig til at holde dig orienteret om vores kursustilbud på hjemmesiden.


Arbejdsgiveren skal betale udeblivelses- og afmeldegebyr

Hvis en tilmeldt medarbejder udebliver fra uddannelses første dag, skal arbejdsgiveren betale:

  • 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 timer.
  • 3.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 timer.

Hvis en tilmeldt medarbejder afmelder sig senere end 1 uge før uddannelsens første dag, skal arbejdsgiveren betale:

  • 1.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 timer.
  • 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 timer.  

Afmelding

Afmelding skal ske på e-mail info@esnord.dk eller direkte til kursussekretæren. Du kan også ringe vores reception på telefon 48 29 00 00 mellem kl. 8.00 og 9.00. 

Arbejdsgivere kan også afmelde et kursus på www.efteruddannelse.dk


Arbejdsgiveren fritages for at betale afgift

  • Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at afmeldingen skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald. 
  • Hvis arbejdsgiveren erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden. 
  • Hvis uddannelsen bliver aflyst på uddannelsesstedets foranledning.

Tillægsydelser

Hvis virksomheden har særlige ønsker til kurset, kan vi opkræve et ekstra beløb efter aftale, dog maks. 140 kr. pr. kursist pr. dag. Det kan være, at kurset skal tilrettelægges eller afholdes på en særlig måde, eller hvis I ønsker, at kurset skal foregå på virksomheden.


Betaling for uopfyldte hold

Skolen og virksomheden kan aftale en pris, hvor arbejdsgiveren betaler for et fuldt hold for at garantere, at uddannelsen bliver gennemført uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og afmeldinger.


Mere information

Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores kursusadministration på telefon 48 29 00 00 eller email: info@esnord.dkKontakt Kursuscentret
Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev